Diskusní fórum  www.military-paintball.cz
Vítejte na sdruženém fóru paintballových klubů a přátel značkovacích zbraní, hrajících military paintball
v lesích, domech, hřištích a všude kde se sejde dobrá parta lidí, kteří si rádi zahrají
 
 FAQ   Hledat   Seznam uživatelů   Uživatelské skupiny   Registrace 
 Nastavení   Přihlásit, pro kontrolu soukromých zpráv   Přihlášení 

SZ WAR II
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Další
 
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky   Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra www.military-paintball.cz -> Archiv proběhlých akcí - 2008
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
GEorGEZaložen: 01. 06. 2006
Příspěvky: 1199
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá červen 27, 2008 10:22 am    Předmět: SZ WAR II Odpovědět s citátem

Program SZ-WAR 2008

Datum hry: 4.10.2008
Začátek registrace: 7:30 – 8:30
Týmová porada: 8:30 – 9:20
Zahájení hry: 9:30
Ukončení hry: 17:30
Vyhodnocení: 18:00

Startovné: 50 Kč
Občerstvení: Ne
Limit munice: 200 ran/život
Max. úsťová rychlost: 300 FPS ± 10%
Pyrotechnika: povolena – dle počasí
Zdravotník: ano
Recyklace mrtvol: každých 20 minut – pevně stanoveno od začátku hry
Bodovaná stanoviště: 6-10
Mapa: slepá – označeny pouze mrtvoliště a hranice herního prostoru
GPS souřadnice:
VJEZD: 50°15'56.595"N, 14°52'58.156"E
KOORDINATOR: 50.26181°N, 14.88150°E

Bodování:
1. držení stanoviště 1 bod / min.
2. objevení a obsazení stanoviště 10xZ (Z – počet již objevených a obsazených stanovišť)
3. mrtvola 2 body / mrtvolu
4. bonusy dozvíte se v průběhu hry

Vysvětlení:

Ad 1) Na všech stanovištích bude časomíra a blok se zápisem času obsazení. Zapsání času lze provést až po kontaktu se svým mrtvolištěm. Každé stanoviště má omezenou dobu bodovaného držení 45 minut od jeho obsazení. Po uplynutí této doby neposkytuje stanoviště danému týmu body po dobu následujících 45 minut, pak je možné opět zapsat čas obsazení a získat tak body pro svůj tým. Tento interval opakuje po celou dobu hry. Výjimku tvoří pouze obsazení stejného stanoviště protivníkem, které tuto 45 minutovou nebodovanou prodlevu anuluje.
Hráči nemusí v nebodované prodlevě stanoviště opouštět.

Ad 2) Každé unikátní obsazení stanoviště poskytuje danému týmu jednorázový bodový bonus, který závisí na počtu již objevených a obsazených stanovišť. Tento bodový bonus je počítán pro každé stanoviště systémem: počet unikátně obsazených stanovišť X deset. Příkladem: 1. un. obs. stanoviště 1x10, 2. un. obs. stanoviště 2x10, 3. un.obs. stanoviště 3x10 … 8. un. obs. stanoviště 8x10. Unikátním obsazením stanoviště je myšleno stanoviště, které jste obsadili poprvé, tzn. nikdy předtím jste ho neměli obsazené. Tyto bonusy jsou počítány po celou herní dobu a není nutné mít tato stanoviště obsazena naráz.

Ad 3) Bodový postih za mrtvolu. Za každého vyřazeného hráče je daný tým penalizován dvěma minusovými body. Tato penalizace se přepočítá na konci hry a zahrne do celkového výsledku.

Ad 4) Bonusy je myšleno speciální úkoly. Tyto úkoly se nachází na stanovištích spolu se zápisem času dobytí formou hesla pro daný tým. Po obsazení a nahlášení takovéhoto bonusového stanoviště, budete kontaktováni ze svého mrtvoliště o úkolu.

Veškeré kontakty s mrtvolištěm (zranění hráče, obsazení stanoviště atd.) probíhají přes servisní kanál svého týmu.
Organizátorská komunikace bude probíhat na CB stanicích. V případě nutnosti (zranění, porušování pravidel, věcí týkajících se daného týmu) využíjí jeden ze servisních týmových kanálů.


Pravidla SZ-WAR 2008

Každý hráč je povinen seznámit se s pravidly a povinnostmi paintballové akce SZ-WAR 2008 (dále jen „akce“) a plně je respektovat a dodržovat. Pokud hráč tyto pravidla a povinnosti nebude respektovat nebo se proti pravidlům proviní, bude z akce vyloučen včetně celého týmu. Za tým si zodpovídá nahlášený velitel. Pokud hráč není členem žádného týmu, bude z akce vyloučen sám. Pozor: Hráči nebo týmy, kteří se takto proviní, se již dále nebudou moci zúčastňovat našich akcí a budou zveřejněny na MPB stránkách - http://www.military-paintball.cz/ !!!!!

Na mapě jsou vyznačena parkoviště, na jiném místě je přísně zakázáno parkovat dopravní prostředky, pokud neudělí organizátor výjimku.

Zákazy a povinnosti SZ-WAR 2008

1) Této akce se všichni hráči zúčastňují na vlastní riziko a zodpovědnost. Každý hráč plně zodpovídá sám za sebe, své chování, zbraň i střely, které byly z této zbraně vystřeleny – je povinen mít přehled o prostoru kam střílí!
Za hráče, kteří jsou mladší 18-ti let, přebírají odpovědnost jejich rodiče písemným souhlasem o účasti. Tento souhlas, jsou povinni vypracovat sami, v případě jednotlivců přivést s sebou na akci a předat při registraci organizátorům. Zároveň se za ně zaručují i lidé (týmy), kteří je na tuto akci přivedli podpisem při registraci, kteří mohou předat písemný souhlas organizátorovi na místo rodičů. Bez těchto náležitostí nebudou vpuštěni do hry.

2) Hráči této akce berou na vědomí rizika, které podstupují při vstupu do objektů v herním prostoru a vstupují do nich pouze na vlastní nebezpečí a na svoji vlastní zodpovědnost, po svém vlastním uvážení a zhodnocení rizik v objektech. Větší důraz na bezpečnost své vlastní i druhých osob musí hráč klást při vstupu do vícepodlažních budov!

3) Poškozování cizího majetku, jakož je třeba bourání zdí, rozbíjení oken, ale i další destruktivní činnost na objektech v herní prostoru je přísně zakázána, taktéž i poškozování majetku dalších hráčů. Pokud k poškození dojde, plně za něj zodpovídá hráč, který toto poškození způsobil.

4) Hráč této akce musí mít po celou dobu a na určeném prostoru dostatečně chráněn obličej a to odpovídající herní maskou, určenou k paintballovým sportům. Sluneční brýle a podobné náhražky, či sejmutí schválené ochranné masky je přísně zakázáno. Prostor, na kterém je povinnost používat herní paintballovou masku je v mapových přílohách.

5) Pokud se během akce vyskytnou v herním prostoru osoby neúčastnící se této akce, případně nemají chráněný obličej předepsanou maskou, je zakázáno po těchto osobách střílet paintballovými zbraněmi a používanou pyrotechnikou. Povinností každého hráče je brát ohledy na bezpečnost těchto osob a upozornit na pohyb této „civilní osoby“ druhé účastníky hláškou „CIVILNÍ OSOBA!“ nebo „CIVIL“. Při vyzvání tohoto hesla je povinností každého hráče, který se nachází v dostřelu přerušit hru (hranice dostřelu je určena cca na 90 metrů) a pokud možno osobu upozornit na zvýšené riziko a vyčkat ve hře dokud osoba neopustí rizikový prostor. Pokud dojde k ujmě na zdraví u takovéto osoby, popřípadě k poškození jejího majetku, zodpovídá za toto hráč, jehož zbraní či jednáním byla škoda na majetku nebo ujma na zdraví způsobena.

6) Oficiální komunikace a předpokládané cesty, jimž se mohou cizí osoby dostat do střetu s hráči akce budou opatřeny informativní cedulí, jenž bude informovat osoby o zvýšeném riziku bez použití ochranné paintballové masky, přesto jsou však hráči povinni brát ohled na jejich bezpečnost viz bod 5.

7) Je zakázáno používat doma vyrobenou pyrotechniku, slzný plyn a pyrotechniku vyšších tříd. Používejte jen pyrotechniku volně prodejnou a s ohledem na spoluhráče. Je na každém, aby zvážil riziko možnosti úrazu či požáru (používaná pyrotechnika bude na místě upřesněna). V případě nepříznivého počasí zcela vyloučena.

8 ) Každý hráč je povinen mít při akci hodinky a pravidelně kontrolovat herní čas. Povinností hráče je také seřídit si tyto hodinky dle velitelského času, jenž bude při registraci viditelně označený a dle něj se bude hra po celou dobu řídit.

9) Hráčům (vyřazeným i nevyřazeným ze hry) je zakázáno pohybovat se při hře mimo vyznačené herní prostory – mapy s vyznačeným herním prostorem jsou součástí těchto „pravidel a povinností“. V těchto mapách je povinností každého hráče umět se orientovat. Hranice herního prostu budu označené domluvenou značkou, jenž bude uvedena na přiložených mapách.

10) Každý hráč je povinen používat ucpávku hlavně případně návlek na hlaveň a to mimo vyznačený herní prostor a při tzv. herních pauzách. Je povinen nosit jí u sebe a je povinen použít ji jakmile vstoupí do tzv. zázemí, které je označeno jako „Mrtvoliště“. Jeho povinností je dbát zvýšené opatrnosti ostatních hráčů a je zakázáno nosit či přenášet zbraň jinak než hlavní k zemi.

11) Jakékoliv fyzické i slovní napadení jiného hráče je zakázáno.

12) Na tzv. „Mrtvolišti“ je zakázána střelba!!! Zkušební střelba se provádí na předem označeném a domluveném místě!!!

14) Od 9:00 do začátku hry je přísný zákaz vstupu do herního prostoru. V tuto dobu bude probíhat rozmisťování stanovišť, jejichž pozice musí být hráčům před startem hry skryta.

15) Zanechání rozházených odpadků, stejně tak i nedopalků, zátek atd., je bráno jako hrubé porušení pravidel. K tomuto účelu budou po prostoru rozmístěny odpadkové pytle.

16) Povinností každého hráče je dodržovat herní pravidla, která jsou uvedena níže.

17) Povinností každého hráče je dodržovat pravidla slušného chování.

Pořádající tým „SZ/ACTION“ nepřebírá žádnou zodpovědnost, pokud hráč poruší jakékoliv z výše uvedených pravidel či zákazů a pokud hráč způsobí újmu na zdraví sám sobě nebo jakémukoliv jinému spoluhráči. Každý hráč plně zodpovídá sám za sebe a bere tímto na sebe plnou zodpovědnost. Toto stvrzuje svým podpisem v přihlašovacím formuláři!!!Herní pravidla SZ-WAR 2008

Pravidla zásahu hráče

1) Hraje se tzv. na přiznání – pokud hráče kulička zasáhne a nerozbije se, zásah je platný. Pokud se rozbije tím lépe. Zásah platí do celé výstroje účastníka (zbraň a zásobník, batoh atd.).
2) Zasažený hráč po zásahu zvolá „ZÁSAH“ či „MRTVEJ“ a viditelně zvedne ruku nad hlavu. Poté na viditelném místě, nadvakrát s rukama nad hlavou přetrhne herní kartu, kterou získal při vstupu do hry a přetrhnutou kartu schová do kapsy. Přetrhnutí herní karty si musí pohlídat protihráč, který tohoto hráče zasáhl. Pokud hráč hrací kartu nemá nebo ji viditelně nemůže roztrhnout, poněvadž již na dvakrát roztrhnutá je, je jasné že dotyčný hráč nehraje podle pravidel a bude ze hry vyloučen.
3) Po roztrhnutí herní karty, směřuje hráč se sklopenou zbraní co nejkratší možnou cestou (viz. bod 5 níže) k tzv. „týmovému mrtvolišti“ pro novou hrací kartu, která ho znovu vrátí do hry.
4) Zasažený hráč nasadí na hlaveň zbraně ucpávku, či návlek ihned po zásahu! (je to kvůli bezpečnosti na tzv. „mrtvolišti“ a snáze se tak identifikuje pro ostatní vyřazený hráč, který se jde „oživit“ a nemělo by být po něm už páleno!!!!).
5) Zasažený (vyřazený) hráč nesmí poskytovat svým spoluhráčů kryt vlastním tělem.
6) Zasažený (vyřazený) hráč by neměl chodit přes herní prostor mimo asfaltové cesty, je zde nebezpečí, že ostatní si ho spletou s nevyřazeným hráčem.
7) Zásah platí i od vlastního spoluhráče!.

Pravidla oživení hráče

1) Zasažený hráč se dostaví na „týmové mrtvoliště “ (na mapě označeno) a hlásí se u příslušného člena SZ/ACTION, který má na starosti vydávání nových karet. Nahlásí mu své jméno, případně číslo pod kterým je veden (zásah bude registrován v závěrečné statistice), člen SZ/A mu vydá kartu novou. Oživení hráčů probíhá pevně stanoveným časovým limitem a to každých 20 minut od začátku hry.
2) Na týmovém mrtvolišti se zasažený hráč může zdržet libovolně dlouho, minimálně však do doby dalšího oživení hráčů (cigárko, svačina, údržba výstroje atd.). Po té se vstupuje do hry přímo z „týmového mrtvolině“.

Pravidla dobytí stanoviště

1) V prostoru je rozmístěno 8 bodovaných stanovišť, která nebudou označena na mapě. Dobytí stanoviště je nutné nahlásit vysílačkou k tomu určenému organizátorovi. Stanoviště mají omezenou dobu bodovaného držení (45 minut), po uplynutí této doby již nejsou pro daný tým bodována. Po dalších 45 minutách mohou být znovu obsazena stejným týmem pro získání dalších bodů. Pokud tým dobyje nebo obsadí prázdné stanoviště, na kterém se dříve nacházel druhý tým, okamžitě tím obnoví bodování druhému týmu bez nutnosti vyčkávání do uplynutí limitu 45 minut.
2) Při obsazení stanoviště hráč zapíše čas dobytí z přiložených měřících hodin.
3) Měřící hodiny, blok se zápisem času obsazení a přiloženou tužku je zakázáno přesouvat či skrývat. Zasažený (vyřazený) hráč nesmí nijak bránit útočícímu družstvu v zápisu času.
4) Počet obránců stanoviště, tak i útočníků je libovolný, záleží na koordinaci každého družstva a přesunu hráčů.
5) Při hře se nepoužívají žádné přenosné překážky či kryty.

Pravidla označení hráčů

1) Každý hráč musí být označen barvou svého týmu na obou rukou, číslem a herní kartou, které mu budou přiděleny při registraci a zařazení.
2) Označení je zakázáno poškozovat nebo v průběhu hry bez svolení organizátorů sundávat.Při používání vysílačky (PMR) mohou oba týmy použivat kanály 1-8. Skupina 1 kanály 5-7, kanál 8 servisní, skupina 2 kanály 1-3, kanál 4 servisní.

Mapy je každý registrovaný hráč povinnen si přivézt sám. Mapy budou obsahovat místo startu každého družstva, vyznačení týmového mrtvoliště č.1 a č.2 a společně s popisem i grafické ohraničení prostoru. Mapy budou s dostatečným předstihem zaslány na e-mailové stránky hráčů, kteří registrovali skupinu lidí nebo se přihlásili jako jednotlivci.

Poznámka

Pečlivě si pročtěte tato pravidla, jejich neznalost neomlouvá a zbytečně kazí hru. Pokud je Vám některá část pravidel nesrozumitelná, zeptejte se před hrou. Vyhodnocení závažnosti porušení pravidel a potrestání, je jen a pouze na organizátorech akce.


Naposledy upravil GEorGE dne po září 22, 2008 11:03 am, celkově upraveno 4 krát
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovi WWW stránky
RoganZaložen: 02. 12. 2007
Příspěvky: 419
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: ne červenec 27, 2008 4:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Zajímá mě co se týče pyrotechniky, jak budou řešeny granáty? Mám vlastní domácí výroby. Jsou to hrachové a rozbuška je Mega. Neobsahují žádnou plastovou nebo kovovou část.
_________________
V případě kteréhokoliv technického problému, odhoďte warp-jádro.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
SalfaZaložen: 18. 04. 2007
Příspěvky: 1318
Bydliště: Přední Poříčí, okr. Příbram

PříspěvekZaslal: ne červenec 27, 2008 5:40 pm    Předmět: Re: SZ WAR II Odpovědět s citátem

GEorGE napsal:
REGISTRACE:
SZWAR@email.cz (jiná možnost neexistuje)!
Týmy hlásí pouze jejich velitel/zástupce!
Pro náhlášení je nutné poslat jména a počty![/quote]
---------------------------------------------------------------

Do kdy je třeba se registrovat. Kdy končí uzávěrka.
_________________


www.frogman.cz
Život je boj, tak se pozabíjejte a já bych s dovolením prošel!!
mé indiánské jméno je SPÁLENÉ OUŠKO, říkejte mi tak prosím
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky
OndrausZaložen: 03. 06. 2008
Příspěvky: 104
Bydliště: Turnov

PříspěvekZaslal: po červenec 28, 2008 9:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Tak jsem se konečně přihlásil... Moc se těším! (zatím mi teda nedošlo žádný potvrzení)
_________________
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky
CarlosZaložen: 23. 08. 2006
Příspěvky: 60

PříspěvekZaslal: út červenec 29, 2008 8:22 am    Předmět: Odpovědět s citátem

TO SALFA: Uzaverku registraci bych rad videl tak do pulky zari, pokus se nejaci opozdilci budou jeste chtit prihlasit nevidim v tom problem, ale at se z toho nestane masova zalezitost.

TO ONDRAUS: Tvoji prihlasku sem dostal, pokud chcete mit jistotu, ze vas email dorazil, nastavte si zadost o potvrzeni precteni emailu.

ROGAN: Pyrotechnika bude jeste diskutovana, upresnime
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Tony_MPG
Pohanský Pes


Založen: 07. 09. 2006
Příspěvky: 86

PříspěvekZaslal: po srpen 04, 2008 10:58 pm    Předmět: Re: SZ WAR II Odpovědět s citátem

Tohle je asi trochu blbost, ne? Twisted Evil
GEorGE napsal:

Pokud tým dobyje nebo obsadí prázdné stanoviště, na kterém se dříve nacházel druhý tým, okamžitě tím obnoví bodování druhému týmu bez nutnosti vyčkávání do uplynutí limitu 45 minut.


Předpokládám, že jste chtěli napsat spíše:
"... , okamžitě se mu začnou počítat body, i kdyby od jeho posledního držení tohoto bodu ještě 45 minut neuplynulo."

BTW: Už se těším na to, jak se budou do zázemí přivlékat zajatci za účelem zapsání držení bodu druhým týmem... Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
GEorGEZaložen: 01. 06. 2006
Příspěvky: 1199
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: út srpen 05, 2008 9:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Tony: Vcelku dlouho jsem přemýšlel jak tuto část formulovat, aby byla pochopitelná. Nejspíš myslíme to samé.

Takže pokud modrý tým po 45 minutách opustí stanoviště a po dalších 15 minutách ho obsadí červený tým, nemusí modrý tým vyčkávat zbylých 30 minut a rovnou může zaútočit na stejné stanoviště.

Prostě a jednodušše, přerušením nebodované pauzy protivníkem se tato pauze okamžitě ruší a stanoviště může být okamžitě dobyto za účelem získání bodů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovi WWW stránky
SalfaZaložen: 18. 04. 2007
Příspěvky: 1318
Bydliště: Přední Poříčí, okr. Příbram

PříspěvekZaslal: út srpen 05, 2008 9:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Jak to bude se zásobníkama to budou mít všichni 200?
Na kulomečníka se hrát nebude?
_________________


www.frogman.cz
Život je boj, tak se pozabíjejte a já bych s dovolením prošel!!
mé indiánské jméno je SPÁLENÉ OUŠKO, říkejte mi tak prosím
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky
GEorGEZaložen: 01. 06. 2006
Příspěvky: 1199
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st srpen 06, 2008 1:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Maximální velikost zásobníku je 200 kuliček a tentýž je i limit munice. Záleží na každém, jestli ponechá menší zásobníky a zbytek bude mít v tubách nebo použije dvoustovku.

Kulomtčíci nebudou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovi WWW stránky
GEorGEZaložen: 01. 06. 2006
Příspěvky: 1199
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po srpen 11, 2008 4:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Předem upozorňuji, že zanechání rozházeného bordelu na parkovišti (zázemím jednotlivých týmů), je bráno také jako hrubé porušení pravidel hry. Na místě, pro tyto účely, budou rozmístěny odpadkové pytle.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovi WWW stránky
MiraszZaložen: 15. 07. 2008
Příspěvky: 27
Bydliště: Turnov City

PříspěvekZaslal: st srpen 20, 2008 6:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

To GEorGE:Prosím mohl by jsi potvrdit mou registraci,popřípadě našeho teamu PB club Turnov.Díky moc. Very Happy
_________________
TPN Bravo one Tactical,All American 14"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
GEorGEZaložen: 01. 06. 2006
Příspěvky: 1199
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt srpen 21, 2008 7:50 am    Předmět: Odpovědět s citátem

Mirasz napsal:
To GEorGE:Prosím mohl by jsi potvrdit mou registraci,popřípadě našeho teamu PB club Turnov.Díky moc. Very Happy


Registraci má na starosti Carlos, který je do konce týdne na dovolené.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovi WWW stránky
MiraszZaložen: 15. 07. 2008
Příspěvky: 27
Bydliště: Turnov City

PříspěvekZaslal: čt srpen 21, 2008 7:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

O.k.posečkám tedy,ale jsem již velmi nervozní Smile
_________________
TPN Bravo one Tactical,All American 14"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
CarlosZaložen: 23. 08. 2006
Příspěvky: 60

PříspěvekZaslal: pá srpen 22, 2008 2:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Mirasz napsal:
O.k.posečkám tedy,ale jsem již velmi nervozní Smile


Omlouvam se, ale byl sem, jak psal GeO ,na dovce, registraci potvrzuji a tesime se na Vas.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RoganZaložen: 02. 12. 2007
Příspěvky: 419
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá srpen 22, 2008 6:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Já bych se chtěl též zeptat jak je to s naší registrací za tým Venators? Posílal jsem i jednu malou opravu ve jménech. Díky
_________________
V případě kteréhokoliv technického problému, odhoďte warp-jádro.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
OndrausZaložen: 03. 06. 2008
Příspěvky: 104
Bydliště: Turnov

PříspěvekZaslal: pá srpen 22, 2008 11:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Carlos: Tak moc děkujeme a už se na vás a ostatní týmy těšíme. Uděláme vše pro to, abychom se ukázali v dobrém světle...
_________________
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky
RoganZaložen: 02. 12. 2007
Příspěvky: 419
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po srpen 25, 2008 7:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Koukám, že přibyly v přihlášených další týmy, ale ode mě email s přihláškou ještě nikdo ani neotevřel Evil or Very Mad Může mi někdo vysvětlit jak to s tim přihlašovánim je? Myslel jsem, že na tuto akci mohou i nové týmy, které nikdo moc nezná, ale zatim to vypadá zase na uzavřenou akci.
_________________
V případě kteréhokoliv technického problému, odhoďte warp-jádro.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
CarlosZaložen: 23. 08. 2006
Příspěvky: 60

PříspěvekZaslal: út srpen 26, 2008 8:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Rogane a ostatni, prosim pochopte jednu vec, odpovidat kazdemu- ano dostal sem tvuj mail- to bychom nedelali nic jineho...

Spravna registrace na SZWAR II se provadi zaslanim emailu na adresu SZWAR@email.cz (kterou si v poradku provedl) a ne tak ze se kdokoliv na webu k akci prihlasi Exclamation Po terminu uzaverky registrace se zverejni soupiska tymu a jednotlivcu, kteri se registrovali (pokud by byla spachana krivda a nekdo kdo mi posilal mail a ja ho omylem nezahrnul bude doplnen).

Akce je samozrejme i pro nove tymy, uzavrena je pouze tem, kteri minuly rok nedodrzovali pravidla.

Dekuje za pochopeni.

Carlos
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
RoganZaložen: 02. 12. 2007
Příspěvky: 419
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st srpen 27, 2008 5:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem

Ok, omlouvám se. Předpokládal jsem, že se o registraci týmů informuje průběžně Embarassed Proto sem dost znervózněl. Díky
_________________
V případě kteréhokoliv technického problému, odhoďte warp-jádro.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
GEorGEZaložen: 01. 06. 2006
Příspěvky: 1199
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st srpen 27, 2008 12:14 pm    Předmět: Re: SZ WAR II Odpovědět s citátem

Tony_MPG napsal:

BTW: Už se těším na to, jak se budou do zázemí přivlékat zajatci za účelem zapsání držení bodu druhým týmem... Laughing


To není vůbec špatný nápad, aspoň budou všichni bojovat jak o život a v kapse mít jednu kuli na zesebevraždění. V nejhorším případě zajatce střelí spluhráč do zad. Laughing
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovi WWW stránky
GEorGEZaložen: 01. 06. 2006
Příspěvky: 1199
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st srpen 27, 2008 3:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Ještě jednou opakuji, že registrace je možná pouze přes výše uvedený e-mailový kontakt. Zatím je na akci oficiálně registrovaných cca 25 lidí, což absolutně nekoresponduje s nástěnkou pořádaných akcí. Nejvíce mě na tom mrzí, že týmy, se kterými se dobře známe a vědí podmínky registrace, nejsou schopni poslat jeden e-mail. Nikdo vám přeci hlavu neutrhne za drobnou změnu počtů po ukončení registrace! Pokud tento trend bude pokračovat dále, SZ WAR díky nezájmu zrušíme, proto jsme také posunuli termín ukončení registrace. Pochopte, musíme vyvinou usilí a vše naplánovat. Je veliký rozdíl, pokud přijede 100 nebo 200 lidí, ať už finanční nebo herní.

Nástěnka "O pořádaných akcích" bude zablokována a nikdo se již nepřihlásí. Tímto způsobem chceme donutit lidi, aby začali registraci brát vážně. Ti, kdo se již registrovali regulérním způsobem, samozřejmě nemusí zasílat další e-mail.


!!! Registrace bude ukončena ke dni 8.9.2008!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovi WWW stránky
cita.sZaložen: 10. 12. 2006
Příspěvky: 176

PříspěvekZaslal: st srpen 27, 2008 6:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Zdravim bude mozno prijet uz v patek nebo je to jen akce na sobotu dik
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bicmenZaložen: 22. 03. 2007
Příspěvky: 108
Bydliště: Ronov nad Doubravou

PříspěvekZaslal: pá září 05, 2008 3:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Dobrý den, přišel Vám e-mail o registraci týmu Žoldáci z Železných hor( v počtu 10 lidí)? Nepřišlo mi potvrzení...
Děkuji, Sýkora
_________________
***\Žoldáci z Železných hor/***


Naposledy upravil bicmen dne pá září 05, 2008 4:56 pm, celkově upraveno 1 krát
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
trackerZaložen: 29. 06. 2007
Příspěvky: 1659
Bydliště: UL

PříspěvekZaslal: pá září 05, 2008 4:13 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

cita.s napsal:
Zdravim bude mozno prijet uz v patek nebo je to jen akce na sobotu dik
docela by se šikla ta informace... Wink
_________________
Jsem jaký jsem, někdo musí být zlý.
www.yourshirts.cz - textil shop
http://conflictshop.cz/ - Military trička
http://www.idj.cz/tracker88/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovi WWW stránky
OndrausZaložen: 03. 06. 2008
Příspěvky: 104
Bydliště: Turnov

PříspěvekZaslal: so září 06, 2008 4:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Taky bych docela rád věděl jestli je možný dorazit už v pátek. Chtěli bychom dorazit dřív a pokecat...
_________________
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky
RejmiZaložen: 21. 01. 2007
Příspěvky: 162
Bydliště: Litomyšl

PříspěvekZaslal: so září 06, 2008 4:42 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Já si myslim že každýho wěc gdy tam dorazí né místa tam je dost:)
_________________
Paintball Forest Litomyšl

kurva kdo kurva já a kurva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky
danosZaložen: 05. 09. 2008
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: po září 08, 2008 3:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

posílal sem registrační mail na SZ WAR a chápu že mi nebyla zaslána odpověď. Sem sám, nemám team, vadí? můžu přijet? zahraju si? Díky za odpověď
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
LopézZaložen: 02. 10. 2007
Příspěvky: 74
Bydliště: chlum/pha

PříspěvekZaslal: po září 08, 2008 6:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

citace:
Opět se bude jednat o odpočinkovou neuzavřenou akci jako minulý rok.


neni to na detailu akce sice výslovně uvedeno, ale registrovat se mohou jak týmy (za které to dělá velitel), tak jednotlivci.
_________________
web development - co dělám Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovi WWW stránky
ZelocZaložen: 17. 05. 2007
Příspěvky: 12

PříspěvekZaslal: út září 09, 2008 7:21 am    Předmět: Odpovědět s citátem

Zdravím, včera ráno (bohužel vím že na poslední chvíli) jsem zasílal registrační email, nepřišla žádná odpověď tak nevím jestli akce je a můžem přijet nebo jak to je? Na jaře to bylo super tak se těšíme!
_________________
Až zemřu, pohřběte mě tváří dolů, aby mi celý svět mohl políbit pr.el.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
CarlosZaložen: 23. 08. 2006
Příspěvky: 60

PříspěvekZaslal: út září 09, 2008 8:03 am    Předmět: Odpovědět s citátem

Slibil sem po uzaverce zverejnit seznam prihlasenych.Pokud se nekdo nenajde, nebo nebude souhlasit pocet prihlasenych pisnete mi na registracni mail a spolecne to doladime:

Tým Jméno učastníka
Paintball Club Turnov
Ondraus
Mirasz
***Horcuss***

S.K.S Jiří Junec
Buřil Zdeněk
Lubomír Havel
Buček Pavel
Lovecký Jan


Venators
Rogan
Arfindal
Osiris

PC RAPTOR
Tomka David
Bartůšek Jan
Čejka Michal
Dočkal Milan
Dočkal Lukáš
Krupička Václav
Šuták Lukáš
Toman Lukáš
Tomka Kamil

Stínadla
Káša
Ajdapajda
Bostengeorge
Centurius
Gruntaks
Nekonečný Dan
Porkyson

GBG Elite Litomyšl
Jan Dalihod ( DALLY

Predators SK
General
Karlos
Odik
Lovisek
Towdy
Rychardos
Harkonen


Kokořínští psi Červ Vladimír Drahoňovský
Jizzy Michal Dvořák
Ballard David Čvančera
DCKuba Jakub Lukáš
Lukysu Lukáš Urban
Čenda Bouma (TYTY)


Benesovsti Medvedy
cita.s
Radek Sova
Standa Halgas
Gusta Pivrnec
Ales Werner
Tracker

HAMMERS
Lakyra
Mike
Muf

Schnelle Kugeln
Michal Stankovski (Michal_S)
Richard Stankovski (Richard_S)
Vladimír Novák (kwaks)

K-Squad
Petr Klouček
Tomáš Klouček
Pavel Pecka
Václav Prokorát
Lukáš Horák

Falcon
Robert Volf (vlcek)
Petr Volf (šošon)
Michal Vodák (pitkinn)
Zdeněk Komůrka (komi)
Robert Vanya (robo)
Petr Ludvík (A.L.F)
Pavel (Perko)

Lu-hill company
Zodiac
Fotolab
Jacob
Brzda
Sviry
Aler
Fedy
Lukáš
Pašík
Adrew
Romale
Oscar

Proseč
Šťáhla Stanislav - Rafan
Michal vokál - Samuraj
Lenka Dostálová - Lena
Onřej Hanus- WebMan
Luboš Lacman - Lacmi
Pavel Vostrčil - Pablik
Radek Šenkýř - Avanger
Vašek Čermák - Sirius
Tomáš Holomek - Tagis
Tomáš Bukáček - Buchta

ČERNÝ SVINĚ ZE SEVERU
Gwyn
Feek
Čumáček
Dejf
Komár
Jaryn
Ještěr
Prasmen
Kuchařskej
Newmenn

S.B.S.
Dvorzak
Holoubek
Lemur
Fish
Lynx
Brtník
Travoltík
Lucaso

Forest
Fery
Šotek
InJury
Kúťa
Rejmi
Patrik
Vlasťák
Vodouch
Pěna
Zed

PT-Slatina
Lukáš Motl
Benedikt Halbrštát
Matěj Kráčmer
Martin Opletal
Jan Holý
Tomáš Horálek
Filip Bednář
Leoš Halbrštát
Jiří Čada

Žoldáci z Železných hor
Jan Sýkora (bicmen)
David Chamrád (Wilgott)
David Mlataček
Jakub Horký (RufusDamon)
Matěj Průša
Ondřej Šmíd
Jiří Němec
Lukáš Koreček
Vlasta Hájková
Jarda Černik

Pohansky Pes
Jaroslav
Borodov
Dominik
Vojtech
Slep
Setler
Fanas
Staroch


Brahmidi
R.O.G.I.
FIDO

GARFIELDS (pocet 9 lidi nenahlasena jmena)


Čertovo kopyto
Vládík
Mihal
Ogar
Wawroch

????????? (neudano jmeno tymu)
Jan Zelenda
Michal Sladký
Jakub Hottmar
Jan Pšorn
Lukáš Kánský
Milan Hubal

Keberos Blatná
JosefK
Levit
Jimmos
Klasik
Pavel

PTP Poděbrady
Commando
Bogas
Šaman
Hulda
Slavik 1
Slavik 2
Král

Lovci Lebek
w.i.go
Carlosz
Mára
Stanley Baldos
Hasan
Kubajs
Jirda
Spunky
Katan
Wenda
Čéďa
Afroman

RFM (pocet 5 lidi nenahlasena jmena)
Lubano
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Toto fórum je zamknuto, nemůžete zde psát ani upravovat příspěvky   Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra www.military-paintball.cz -> Archiv proběhlých akcí - 2008 Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Další
Strana 1 z 12

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Design by SkaidonDesigns | Distributed by Olate